fbpx
curs-instalator-sisteme-fotovoltaice

SECRETAR ȘCOALĂ

Ocupaţia de Secretar şcoală este solicitată pentru activitatea administrativă şi de secretariat din instituţiile de învăţământ preuniversitar (şcoli, licee, cluburi ale elevilor, Casele Corpului Didactic, Inspectorate Şcolare Judeţene etc.),iar funcţia didactic auxiliară de secretar din învăţământul preuniversitar este regăsităîn organigramele tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar..

Competențe dobândite

 • Proiectarea activităţii de secretariat;
 • Gestionareainformaţiilor aferentebazelorde date;
 • Evaluarea activităţii de secretariat;
Image

Certificare

Absolvenţii cursului primesc Certificat de Absolvire de stat, eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.
Certificatul va fi insoțit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs.

Condiții de înscriere

 • Carte de identitate;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie (daca este cazul - numai pentru doamnele/domnii care și-au schimbat numele în urma căsătoriei);
 • Diplomă de studii (studii medii cu diplomă de bacalaureat).

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN:

• BACĂU • PIATRA NEAMȚ • SUCEAVA •
ONEȘTI • COMĂNEȘTI •

INFO ÎNSCRIERE

 • Cursurile încep în orice perioadă a anului, în momentul în care se completează o grupă de cel puțin 10 persoane
 • Înscrierea devine efectivă numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii
 • Nu se percepe taxă de înscriere, dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 100 de lei, sumă ce se scade din valoarea totală a cursului.
 • Achitarea integrală a taxei de curs și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire.
Centrul de Formare Bacău
Olga Cornea
0787.680.884 / 0234.544.932
str: Mihai Eminescu, 33 - Bacău
Olga Cornea Responsabil Informații
Centrul de Formare Piatra Neamț
Mădălina Zbranca
0787.805.539 / 0745.599.469
str. Locotenent Draghescu, 15 - Piatra Neamț
Mădălina Zbranca Responsabil Informații
Centrul de Formare Onești
Nicoleta Borza
0752.321.598 / 0234.317.908
str: General Radu Rosetti, 9 - Onești
Nicoleta Borza Responsabil Informații
Centrul de Formare Comănești
Cristian Bocancea
0787.230.181 
str. Tudor Vladimirescu, 7 - Comănești
Cristian Bocancea Responsabil Informații
© 2022 APIEB -Asociația Pentru Promovarea Învățământului European. Toate Drepturile Rezervate.