fbpx

Termeni și Condiții

Confidenţialitatea utilizatorului
Detalii privind prelucrarea datelor de către Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău

Începând cu data de 25 mai 2018, Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău a adoptat regulamentul UE 2016/679.
Cunoscută ca GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.
Persoana juridică Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, CUI 22639286, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Bacău cu nr. 41/09/10/2007, sediul social: Str. Mioriței, nr. 16, Bacău, România cu punt de lucru în Str. Mihai Eminescu, 33, Bacău, România, reunește următoarele branduri: Școala Sanitara Postliceală Sanity (www.sanity.ro), Editura Stagira (www.stagira.apieb.ro), Clinica Sanity (www.clinica.sanity.ro), Psihosan (www.psihosan.ro), S.C. Norocel S.R.L. (www.norocelsrl.ro).

Vă asigurăm că Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău va continua să prelucreze datele personale ale clienților sau vizitatorilor doar în scopuri clar definite, precum crearea de oferte personalizate care să fie cât mai apropiate de nevoile acestora, recomandarea de servicii educaționale și de certificare profesională oferite de Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul unei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Vă invităm să citiți mai jos câteva informații despre protecția datelor personale la Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, iar dacă nu găsiți ceea ce vă interesează în secțiunile de mai jos și aveți vreo întrebare pentru noi, vă rugăm să ne contactați prin formularul de contact.

Ce sunt datele personale și cum le obținem?

Datele personale sunt acele informații prin care un client sau vizitator poate fi identificat în mod direct sau indirect. Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău obține aceste date astfel:

Direct de la client sau vizitator

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău colectează date personale direct de la client sau vizitator, de regulă, acele informații furnizate în urma semnării contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia:
 • Nume, prenume, cod numeric personal
 • Adresa poștală și de e-mail
 • Număr de telefon
 • Detalii privind tranzacțiile efectuate (servicii achiziționate, prețuri, moduri de plată).
Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu, atunci când clientul sau vizitatorul furnizează o copie după un act de identitate în momentul încheierii unui contract de studiu, cu consimțământul său.

În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău poate solicita uneori informații privind experiența clientului sau vizitatorului în timpul utilizării produselor și serviciilor Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău. Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări.

Automat

În anumite situații, Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău poate colecta datele clienților sau vizitatorilor și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor sau atunci când vizitatorul interacționează cu paginile Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău de pe rețelele sociale.

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău poate combina diverse date personale ale clientului sau vizitatorului, provenite din diferite surse (un site web, un eveniment etc.), doar pentru a deservi interesele clientului sau vizitatorului într-un mod personalizat și legitim.

Când vizitați pentru prima dată un site web, pe dispozitivul dvs. este trimis un fișier cookie care vă identifică browserul. Folosind cookie-urile ne ajutați să îmbunătățim funcționalitatea site-ului. Aceste fișiere fac posibilă, în principal, recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență de navigare plăcută și susțin eforturile Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău pentru a oferi servicii cât mai adaptate utilizatorilor.

Fișierele de tip cookie colectează informații despre cum folosesc utilizatorii noștri site-ul web și ne oferă informații utile despre cum putem îmbunătăți experiența de navigare.

În cazul în care doriți să blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site‑ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera disfuncționalități sau erori de folosire a site-ului nostru.

De ce prelucrăm datele personale?

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău va prelucra datele personale ale clientului sau vizitatorului doar pentru a asigura o relație cât mai bună cu acesta în vederea recomandării serviciilor educaționale și de certificare profesională oferite de Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, înainte de încheierea unui contract de studiu sau pe parcursul derulării contractului de studiu. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul clientului sau vizitatorului, poate avea legătură cu contractul sau poate fi impusă de o obligație legală.

Clientul sau vizitatorul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientului sau vizitatorului că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul sau vizitatorul are dreptul:
 • să acceseze datele sale personale, să le modifice, să le restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora
 • să acceseze datele sale personale sau să solicite Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
 • să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și tehnologii similare
 • să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
 • să solicite Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacăusă corecteze orice inexactități din datele sale personale.

Clientul sau vizitatorul își poate exercita oricare din drepturile anterior menționate prin transmiterea unei solicitări prin formularul de contact (https://apieb.ro/contact/) sau a unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Mihai Eminescu, 33, localitatea Bacău în atenția Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul sau vizitatorul nu va putea solicita Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău să-i șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului sau vizitatorului în mod corespunzător.

Cum se aplică GDPR în cazul copiilor?

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice, cu excepția cazului în care s-a obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui) sau ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 în restul situațiilor. În cazul în care date personale ale copiilor sunt colectate, acestea sunt prelucrate cu atenție și numai în condiții de siguranță specifice.

Pot fi prelucrate datele dvs. personale de către terți în alte scopuri?

În cazul în care clientul sau vizitatorul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce privește utilizarea datelor sale personale, Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău va putea comunica aceste date către terți. De regulă, Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău nu va comunica datele personale ale clientului sau vizitatorului unei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care deține acordul clientului sau al vizitatorului.

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău poate însă comunica datele personale ale clientului sau ale vizitatorului unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele entități:
 • Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău în scopul desfășurării activităților curente și de afaceri;
 • Autorități publice: Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău poate comunica datele clientului sau ale vizitatorului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorități;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
Stocarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face pe teritoriul Uniunii Europene.

Cum vă protejăm datele personale?

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului sau vizitatorului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Păstrarea datelor

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului sau vizitatorului cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, în conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale clientului sau vizitatorului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate și nu există obligația legală de a fi păstrate, Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

Cum se aplică aceste reglementări în cazul persoanelor juridice?

În cazul clienților persoane juridice, conform celor menționate mai sus, Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău va obține acordul expres al titularului de cont pentru orice tip de prelucrare a datelor personale sau a datelor personale pentru care legea impune o asemenea condiție. În acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, să obțină consimțământul acestora pentru a fi prelucrate de Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău conform nevoilor de executare a contractului și altor nevoi menționate în articolele anterioare. Transferând datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul utilizatorilor și al persoanei de contact pentru prelucrarea datelor lor personale de către Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău conform prevederilor de mai sus și își asumă întreaga responsabilitate.

Utilizarea cookie-urilor pe site-ul Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău
Ce sunt cookie-urile?

Acest site, la fel ca majoritatea site-urilor profesionale, conţine cookie-uri – fişiere mici pe care calculatorul dvs. le descarcă pentru a contribui la crearea unei experienţe online mai bune. Pe această pagină vom explica ce fel de informaţii colectează cookie-urile, cum putem folosi aceste informaţii şi de ce, uneori, cookie-urile ar trebui salvate. De asemenea, vă vom arăta şi cum să împiedicaţi salvarea cookie-urilor, dar şi ce poate deteriora sau „strica” aceasta în funcţionalitatea site-ului. Pentru informaţii generale privind cookie-urile, citiţi articolul despre cookie-urile HTTP de pe Wikipedia.

Cum se folosesc cookie-urile?

Cookie-urile se folosesc din mai multe motive pe care le vom explica detaliat în continuare. Din păcate, în majoritatea cazurilor nu există opţiuni standard prin care cookie-urile să poată fi dezactivate, fără a dezactiva integral toate funcţionalităţile şi însemnele caracteristice pe care le plasează acestea pe un site. În cazul în care nu sunteţi siguri dacă aveţi sau nu nevoie de ele, se recomandă să lăsaţi activate toate cookie-urile în caz că acestea vă oferă serviciul pe care îl folosiţi.

Dezactivarea cookie-urilor

Utilizarea cookie-urilor se poate seta în setările din browser (vezi opţiunea Help oferită de orice browser).
Aveţi în vedere că dezactivarea cookie-urilor va influenţa funcţionalitatea acestui site, dar şi a altor site-uri.
Dezactivarea cookie-urilor influenţează adesea negativ aspectul şi funcţionarea site-ului. De aceea, vă recomandăm să nu dezactivaţi cookie-urile.

Cum să administrezi și să elimini cookie-urile
Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browser-ului dvs. Daca nu regasiti aceste setari, accesati sectiunea de “help” a browser-ului. Mai jos sunt redate link-uri pentru gestionarea cookie-urilor in cazul utilizarii urmatoarelor browser-e: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari si Opera

Cookie settings in Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Cookie settings in Mozilla https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Cookie settings in GOOGLE Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ro
Cookie settings in Safari https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Cookie settings in Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Cookie-urile pe care le plasăm singuri
Acest site oferă serviciul de abonare la newsletter, iar cookie-urile pot „memora” dacă sunteţi înregistrat sau dacă este necesară afişarea anumitor notificări, care pot fi utile doar utilizatorilor abonaţi sau doar utilizatorilor care nu s-au abonat.

După ce trimiteţi datele prin intermediul formularelor similare celor pe care le găsiţi pe pagina de contact sau de autentificare, cookie-urile pot înregistra datele de utilizator pentru viitoarele nevoi ale comunicării scrise.

Cookie-urile din terţe părţi (third-party cookies)
În cazuri speciale se folosesc cookie-urile unei terţe părţi fiabile. Aici, vom explica ce tip de cookie-uri din terţe părţi puteţi găsi pe site-ul nostru.

Acest site foloseşte Google Analytics, una dintre cele mai răspândite şi fiabile soluţii analitice de pe internet, care ne ajută să înţelegem cum utilizaţi site-ul nostru şi în ce fel putem îmbunătăţi experienţa voastră. Aceste cookie-uri monitorizează, de exemplu, timpul petrecut pe site şi pe paginile vizitate, ceea ce ne ajută să producem un conţinut adecvat care vă va capta atenţia.

Pentru mai multe informaţii despre cookie-urile Google Analytics, vizitaţi pagina oficială Google Analytics.

Cookie-urile din terţe părţi monitorizează şi măsoară vizitele pe acest site și ne ajută să creăm conţinuturi care vă vor interesa. Aceste cookie-uri monitorizează, de exemplu, timpul petrecut pe site şi pe paginile pe care le vizitaţi, ceea ce contribuie la optimizarea site-ului şi la adaptarea acestuia la nevoile voastre.

Testăm periodic şi noi însemne caracteristice, dar facem şi unele schimbări subtile în ceea ce priveşte modul în care funcţionează site-ul. În faza testării noilor însemne caracteristice, aceste cookie-uri se pot folosi pentru a vă asigura siguranța și continuitatea utilizării site-ului, dar și pentru a ne comunica, în acelaşi timp, ce tip de optimizări preferă cel mai mult vizitatorii site-ului nostru.

Informaţii de contact ale Autorității de Supraveghere Website:
http://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40 21 252 5599

În cazul în care doriți să ne adresați orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, vă rugăm să ne contactați în scris accesând formularul de contact la adresa https://apieb.ro/contact/
sau la următoarea adresă fizică: str. Mihai Eminescu, nr. 33, localitatea Bacău, județul Bacău.
Utilizarea acestui web site confirmă faptul că ați acceptat tacit Termenii și Conditiile de utilizare.
Conținutul tuturor paginilor site-ului https://www.apieb.ro sunt proprietatea Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău.
© 2024 APIEB -Asociația Pentru Promovarea Învățământului European. Toate Drepturile Rezervate.
1xbetbycasinoikimisliorisbetbahiscomkaçak maç izlecasibomCasibomataşehir escortjojobetmatadorbetmatadorbetcasibomMeritkingholiganbetjojobetcasibomMeritkingMeritking
antika alanlarantika eşya alankitap alanlarpoodleEtimesgut evden eve nakliyatfree cheatsaşk büyüsüEv eşyası depolama