Asociaţia Pentru
Promovarea Învăţământului
European Bacău
Slider
This image for Image Layouts addon

Prezentare
Asociația pentru Promovarea Învățământului European

În 2007, Prof. Univ. dr. Lăcrămioara Mocanu înființează Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău cu scopul de a fructifica experiența profesională în domeniul educației, cea managerială obținută ca președintă a diferite societăți active în domeniul educației inca din 1992 cât și cea umană, în conformitate cu studiile sale ca profesor psiholog.

Asociația pentru Promovarea Învățământului European își propune să ajute atât persoanele necalificate prin cursuri de calificare profesională, cât și cele cu studii medii sau superioare organizând cursuri de perfecționare sau cursuri de formare continuă. Asociația se adresează atât persoanelor din mediul urban cât și celor din mediul rural, organizand cursuri de calificare si perfectionare pentru persoanele fizice și juridice, cursuri de formare continua angajatorilor care oferă training specializat, cursuri pentru angajatii primăriilor care se aliniază la normativele Uniunii Europene, cursuri în domeniul educației sau cursuri în domeniul psihologiei recunoscute C.O.P.S.I.

Avantajele pe care Asociația pentru Promovarea Învățământului European le propune sunt: toate cursurile sunt acreditate ANC, cu certificat eliberat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional. Certificatul va fi insoțit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs. Achitarea costului cursurilor in rate Program de curs flexibil Stagii de practică pe lângă firmele partenere și pregătire profesională cu profesori selectați în baza competențelor, experienței, talentului și atitudinii de lucru cu participanții la cursuri.

Asociația pentru Promovarea Învățământului European organizeaza cursuri în Bacău, Galați, Piatra Neamț, Onești și Comănești.

Învăţământ Postliceal

Școala Sanitară Postliceală „Sanity” înfiinţată în cadrul asociaţiei este autorizată de Ministerul Educaţiei Naționale pe specializările: Asistent medical generalist, Asistent Medical Farmacist, Asistent Medical Balneofiziokinetoterapeut şi de Recuperare Medicală.

Cursuri de perfecționare

Oferta de cursuri de perfecționare acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: Inspector resurse umane, Evaluator proiecte europene, Bibliotecar (studii superioare), Responsabil protecția datelor cu caracter personal, Operator procesare text si imagini

Cursuri în domeniul educației

Oferta de cursuri de perfecționare acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: Formator, Instructor-Preparator formare, Consilier vocațional

Cursuri în domeniul psihologiei

Oferta de cursuri de perfecționare acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: Psihodiagnostic și evaluare clinică, Analiză comportamentală aplicată în tulburările de spectru autist, Logopedie

Cursuri de calificare

Oferta de cursuri de calificare acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale, Pomicultură și arbuști fructiferi Tehnician veterinar, Infirmieră, Tehnician maseur (Modul I, II), Bucătar, Administrator pensiune turistică, Bibliotecar (studii medii)

Cursuri de instruire și inițiere

Oferta de cursuri de perfecționare acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației: Acordarea primului ajutor, Noțiuni fundamentale de igienă

CURSURI DE CALIFICARE

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău organizează cursuri de calificare autorizate de Ministerul Muncii,  și Ministerul Educației.
Înscriindu-vă acum beneficiați de:
plata in rate • pregatire profesionala • program de curs flexibil • stagii de practica • certificat recunoscut internațional.
Cursurile de calificare sunt organizate in Bacau, Galați, Onești și Comănești.
Relanseaza-ți cariera profesională înscriindu-te la următoarele cursuri:
This image for Image Layouts addon
Agricultor culturi vegetale și crescător de animale
Ocupația se aplică lucrătorilor din agricultură care se ocupă cu activitățile de producere a culturilor vegetale atât pentru a asigura satisfacerea consumului populației, cât și pentru prelucrarea lor industrială, precum și cu organizarea activităților de creștere a animalelor în scopul obținerii și valorificării animalelor şi a produselor acestora în principal lapte şi carne.
Informații
This image for Image Layouts addon
Curs de
Bucătar
Bucătarul realizează preparate culinare după diferite rețete care să satisfacă exigențele consumatorilor. În acest scop, el se ocupă de pregătirea produselor alimentare pentru gătit. Măsoară cantitățile necesare, le amestecă progresiv conform rețetei, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. După ce preparatele culinare au fost pregătite, urmeazã împărțirea lor în porții.
Informații
This image for Image Layouts addon
Curs de Administrator Pensiune Turistică
Activitatea unui administrator de pensiune turistică se desfăşoară în cadrul pensiunii turistice, o unitate de cazare şi alimentaţie publică, derulând concomitent activităţi specifice cu alte agenţii de turism, furnizori, bănci, administraţie şi ordine publică. Sunt menţinute relaţii cu organisme şi organizaţii locale în scopul funcţionării pensiunii în condiţii de maximă eficienţă şi profitabilitate.
Informații
This image for Image Layouts addon
Curs de
Infirmier(ă)
Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de întreţinerea şi continuitate a vieţii. Contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei. Infirmiera lucrează sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.
Informații
This image for Image Layouts addon
Tehnician veterinar
Calificarea ”Tehnician veterinar” asigură dobândirea deprinderilor, cunoștințelor și abilităților necesare creșterii și menținerii stării de sănătate a animalelor domestice, întocmirii documentelor de evidență economică, aplicării legislației privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, rezolvării problemelor specifice locului de muncă, dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii, consolidându-și atitudini de corectitudine, respect și încredere în forțele proprii.
Informații
This image for Image Layouts addon
Bibliotecar
Bibliotecarul este specialistul responsabil cu organizarea unei biblioteci şi a conţinutului info-documentar al acesteia precum şi cu asigurarea accesului la informaţii şi documente pentru toate categoriile de beneficiari. Misiunea fundamentală a profesiei este aceea de a achiziţiona documente şi informaţii în scop profesional, de a le prelucra în scopul creşterii valorii pentru care sunt folosite şi de a le administra, făcându-le accesibile utilizatorilor.
Informații
This image for Image Layouts addon
Tehnician maseur - Modul I
Ocupaţia ”Tehnician maseur” presupune o sferã largã de competenţe pentru desfãşurarea activitãţii şi anume asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în cabinetul de masaj, autopregãtirea în vederea efectuãrii masajelor, efectuarea activitãţilor necesare pregãtirii pacienţilor şi aplicarea masajului somatic. Dobândirea uneia sau tuturor competenţelor suplimentare de aplicare a masajului terapeutic, masajului reflexogen şi/sau drenajul limfatic presupune o pregãtire prealabilã de specialitate care presupune cunoştinţe de anatomie şi fiziologie precum şi fiziopatologie şi patologie clinicã şi abilitãţi practice.
Informații

CURSURI DE PERFECȚIONARE

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău organizează cursuri de perfecționare autorizate de Ministerul Muncii,  și Ministerul Educației.
Înscriindu-vă acum beneficiați de:
plata in rate • pregatire profesionala • program de curs flexibil • stagii de practica • certificat recunoscut internațional.
Cursurile de calificare sunt organizate in Bacau, Galați, Onești și Comănești.
Relanseaza-ți cariera profesională înscriindu-te la următoarele cursuri:
This image for Image Layouts addon
Inspector resurse umane
Inspectorul resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii. Ocupaţia de inspector resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie, de gestionare a relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.
Informații
This image for Image Layouts addon
Formator
Ocupația de ”Formator” se adresează persoanelor fizice care proiectează, derulează, evaluează și revizuiesc activități teoretice/practice în conformitate cu programele de formare și dezvoltare a competențelor profesionale, derulate în orice tip de organizație de drept public sau privat.
Informații

CURSURI DE SPECIALIZARE

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău organizează cursuri de specializare autorizate de Ministerul Muncii,  și Ministerul Educației.
Înscriindu-vă acum beneficiați de:
plata in rate • pregatire profesionala • program de curs flexibil • stagii de practica • certificat recunoscut internațional.
Cursurile de specializare sunt organizate in Bacau, Galați, Onești și Comănești.
Relanseaza-ți cariera profesională înscriindu-te la următoarele cursuri:
This image for Image Layouts addon
Consilier Vocațional
Consilierul vocaţional este specialistul care oferă servicii sociale de evaluare vocaţională, orientare profesională şi susţinere motivaţională în vederea dezvoltării autonomiei personale. Consilierea vocaţională reprezintă un proces de lungă durată, continuu, pe parcursul căruia evaluarea vocaţională, orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susţinerea post angajare constituie etape cadru în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, de autonomie şi dezvoltare socio-profesională, în sensul „împlinirii vocaţiei personale”.
Informații

CURSURI DE PSIHOLOGIE

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău organizează cursuri de psihologie recunoscute C.O.P.S.I.
Înscriindu-vă acum beneficiați de:
plata in rate • pregatire profesionala • program de curs flexibil • stagii de practica • certificat recunoscut internațional.
Cursurile de psihologie sunt organizate in Bacău, Galați, Onești și Comănești.
Relansează-ți cariera profesională înscriindu-te la următoarele cursuri:
This image for Image Layouts addon
Curs de Logopedie
Acest curs se adresează logopezilor, psihologilor care sunt într-un proces de formare continuă pentru a lucra cu persoane cu tulburări de limbaj sau pentru a deveni logopezi, studenților care își doresc să afle informații specifice despre dezvoltarea limbajului și tehnici de lucru în logopedie.
Informații
Centrul de Formare Bacău
Olga Cornea
0787.680.884 / 0234.544.932
str: Mihai Eminescu, 33 - Bacău
Olga Cornea Responsabil Informații
Centrul de Formare Onești
Ligia Musceleanu
0751.946.240 / 0787.808.455
str: general Radu Rosetti, 9 - Onești
Ligia Musceleanu Responsabil Informații
© 2019 APIEB -Asociația Pentru Promovarea Învățământului European. Toate Drepturile Rezervate.